Cena za služby může být fixní (ve formě paušálu), kombinací paušálu s flexibilními cenami za některé služby, nebo může být vypočtena jen na základě odvedené práce (hodinová sazba).

Vždy budete vědět, kolik za naše služby zaplatíte. Cenu za práce nad rámec paušálu Vám sdělíme předem. Cena za vedení účetnictví závisí na počtu zpracovaných dokladů a vychází z počtu položek v účetním deníku. Cena za vedení účetnictví nejsou konečné a můžou se změnit dle náročnosti účtování.
Vedení účetnictví ceník

Vedení účetnictví ceník


CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Orientační cena účetního paušálu
Počet položek za měsíc/čtvrtletí/rok
-

Základní měsíční sazba neplátce DPH
-

Základní měsíční sazba plátce DPH
-
Vedení účetnictví ceník

1 - 50 položek

1700,- Kč  neplátce

2100,- Kč  plátce

51 - 100 položek

2300,- Kč  neplátce

2600,- Kč  plátce

101 - 150 položek

2900,- Kč  neplátce

3200,- Kč  plátce

151 - 200 položek

3600,-  Kč
  neplátce

3900,- Kč  pl
átce

201 - 250 položek

4300,- Kč  nepl
átce

4600,- Kč  plátce

251 - 300 položek

4900,- Kč  nepl
átce

5200,- Kč  plátce

-

Zahraniční faktury

íplatek 15,- Kč

Přiznání DPH

200 Kč

Kontrolní hlášení

200 Kč

Souhrnné hlášení

200 Kč

Roční účetní závěrka a zpracování daňového přiznání právnických osob vč. povinných příloh

Jeden průměrný měsíční paušál, min 2000,- Kč

CENÍK DAŇOVÁ EVIDENCE


(Dř
íve jednoduché účetnictví)

Orientační cena účetního paušálu
Počet položek za měsíc/čtvrtletí/rok
-

Základní měsíční sazba neplátce DPH
-

Základní měsíční sazba plátce DPH
-
Vedení účetnictví ceník

1 - 50 položek

750,- Kč neplátce

1100,- Kč plátce

51 - 100 položek

1200,- Kč neplátce

1500,- Kč plátce

101 - 150 položek

1600,- Kč neplátce

2100,- Kč plátce

CENÍK DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY

Daňové přiznání fyzických osob s výdajovým paušálem

800 Kč

Skutečné výdaje OSVČ včetně přehledů na SP, ZP

od 1000 Kč
- cena je závislá na počtu dokladů

Daňové přiznání právnických osob, vč. povinných příloh

od 2500 Kč -
cena je závislá na celkovém obratu a počtu dokladů

Přiznání k dani silniční

200,- Kč
/ auto

Registrace k DPH

990,- Kč

Registrace k ostatním daním

490,-

CENÍK MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracování mezd

170 Kč/měs/zaměstnanec

Zpracování ročního zúčtování záloh na daně z příjmů

200,- Kč/zaměstnanec/rok

Odhlášení a přihlášení zaměstnance (vyplnění a podání všech dokumentů)

200 Kč

CENÍK SVJ a BD

Bytová jednotka, nebytový prostor do 15 bytů

140 Kč/jednotka

110 Kč/jednotka

Bytová jednotka, nebytový prostor nad 15 bytů

Cen
ík vedení účetnictví, daňové evidence, daňových přiznání 2019


Nejsme plátci DPH
.
-
 

Napište nám, ozveme se vám zpět v co nejkratším čase.
Nebo zvolte jiné kontakty.

 
xxx
 
awireo
Awireo s.r.o.   IČ: 07187106
Bělehradská 858/23, 12000 Praha 2. Česká republika

KONTAKT

Email: eawireo@gmail.com
Phone: +420 736164540
             +420 720292703

--


Copyright (c) 2018 Awireo s.r.o.
---